0

UKUZINIKELA EKUFENI ISIBILI – Paperback

Tags: , ,
  Message Author

R280.00

Description

Kushubile eNingizimu-Afrika, amaBhunu adidekile ngenxa yamabhomu e-ANC
aqhuma ubuqhuqhuqhu ePitoli. Asebuyise uvava lwenhloli ukuba
lwembukele ku-ANC ukuze luthole obhongoza bayo bempi kanye namasu
nezimfihlo ze-ANC ngenhloso yokuyikhinyabeza ngokubabhubhisa bonke.

Phakathi kwezikhulu ezingobhongoza bempi kukhona angqubuzana naso
izikhathi eziningana ngoba asikaze simethembe nanini. Lesi sikhulu
silokhu simlandele njalo ngamehlo lapho elususa nalapho elubeka.
Nebala butholakale ubufakazi bokuthi ngempela iBhunu leli liyimpimpi
yamaBhunu. Butholakala nje amabhomu asemi ngomumo ukuba aqhumise
isakhiwo abakuso ukuze bafe bonke obhongoza bempi ye-ANC ababuthene
lapha, kanye nayo uqobo le mpimpi. Bangabe besapholisa maseko, kusukwe
khona manjalo amabombo esebheke kwaNgola (phela i-Angola esiyaziyo
yanamuhla, eqinisweni kukwaNgola, yaqanjwa ngenkosi yakhona uNgola).

UHugo osedalulekile usebhanoyini elibheke kwaNgola manje, eyisiboshwa.
Ngabe sekuwukubhuntsha kwecebo likaHugo njalo lokhu ngoba phela
kuyamcacela nje ukuthi isiphetho sakhe yini?

Kodwa ethuke ome uHugo ukuthola ukuthi akuyena yedwa oyimpimpi
yaseNingizimu-Afrika okule ndiza abakuyo. Thushu amaCheetah ombutho
wezempi waseNingizimu-Afrika athunywe ukuyidubula le ndiza abahamba
ngayo ingaze ingene kwaNgola.

Angingageqi amagula sengathi ngiyemuka. Zifundele.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “UKUZINIKELA EKUFENI ISIBILI – Paperback”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No more offers for this product!

Shipping Policy

Here are our terms of delivery......

Refund Policy

Here is our refund policy...............

Cancellation / Return / Exchange Policy

Here is our cancellation policy...........

General Inquiries

There are no inquiries yet.